Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật của chúng tôi

HobbyBook cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và gì người sử dụng. Chính sách bảo mật này mô tả cách thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin cá nhân Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây khi bạn sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi:

  • Tên
  • Địa chỉ email
  • Địa chỉ giao hàng
  • Thông tin thanh toán (chẳn hạn thẻ tín dụng)

Sử dụng thông tin Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp và duy trì dịch vụ
  • Xử lý thanh toán
  • Gửi thông tin liên quan đến đơn hàng
  • Phản hồi yêu cầu dịch vụ khách hàng
  • Cung cấp thông tin quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Chia sẻ thông tin cá nhân Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba để hỗ trợ dịch vụ của chúng tôi, chẳn hạn, để xử lý thanh toán hoặc giao hàng.

Bảo mật Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn.

Liên hệ Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin dưới đây để được hỗ trợ:

📞Số điện thoại: 0966735632

📩Email: Hobbybooknet@gmail.com

🏤Địa chỉ: Số 1,Phương Canh,Nam Từ Liêm,Hà Nội

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này thường xuyên, do đó, hãy kiểm tra lại đề biết xuất hiện các thay đổi.

0/5 (0 Reviews)